Välkommen till ElektronikCentrum 
Industrielektronik  
 
Vi utför utveckling, service och reparationer inom industrielektronik.

- Strömförsörjningar / Kraft
- Nätdelar (Linjära och switch omvandlare)
- Motorstyrning
- Frekvensomriktare
- Styr & Kontroll elektronik
- Drivkort / Reläkort
- Larmsystem
- Produktionstest utrustning / Mätsystem                                                     << TILLBAKA