Välkommen till ElektronikCentrum 
Information  
 
När det handlar om produktutveckling är det viktigt att se längre än att bara utveckla en produkt. För att en produkt ska få kallas färdig, ska den också vara effektiv att massproducera och produktionstesta. Därtill ska produktens TPC (Total Production Cost) hållas inom stränga krav. Reparationer senare i produktens livscykel ska kunna utföras på ett effektivt sätt. Alla dessa nyckeltal ger en produkt stora fördelar, som i utvecklingsfasen kan vara svåra att inse värdet av. ElektronikCentrum förstår hela denna kedja, från utvecklingsarbete fram till service åtaganden och kan därför se vad som krävs av en produkt att ha ett effektivt flöde genom hela sin livscykel. Om man bortser från t.ex producerbarhets granskningar i utvecklingsfasen så riskerar man att få en produkt som är svår och dyr att massproducera.
Dessa misstag påverkar ofta produktens TPC oerhört mycket i slutändan.
Ordspråket "En kedja är inte starkare än svagaste länken" stämmer bra här.
ElektronikCentrum erbjuder konsultation i dessa frågor.


                                       <<TILLBAKA